O putovní pohár starosty města Bechyně

Zúčastnili  jsme se s jedním družstvem mladších a s jedním starších žáků. Mladší skončili na 8.místě a starší

skončili na 4.místě

Výsledkové listiny zde: florian_2016_vsledky